NRB-2

Donders Security, meer dan 30 jaar ervaring als beveiligingsspecialist!

NRB-2 Erkend

NRB-2 erkenning, wat houdt dat in?

Donders Security is een NRB-2 erkend beveiligingsbedrijf volgens de Nationale Richtlijn Beveiliging!

Hierdoor zijn wij nu nóg beter in staat om onze klanten te voorzien van bouwkundige- en elektromechanische inbraakbeveiliging.

De Nationale Richtlijn Beveiliging (NRB), van het Kennis Centrum Beveiliging, richt zich op fysieke maatregelen om inbraak te voorkomen, waarbij de VRKI (verbeterde risico klasse indeling, opgesteld door de verzekeraars) als richtlijn wordt aangehouden en waarbij de NRB altijd uitgaat van minimaal 3 minuten inbraakvertraging.

Het brede assortiment van nationaal- en internationaal gecertificeerd hang- en sluitwerk zorgt er voor dat voor elk probleem een oplossing beschikbaar is. Maar de NRB biedt ons nog méér; namelijk een breed pakket van maatwerkoplossingen die toegepast kunnen worden in die situaties waarvoor geen gangbaar hang- en sluitwerk beschikbaar is. Deze maatwerkoplossingen hebben zich in de praktijk bewezen en zijn om die reden toepasbaar in voorkomende situaties.

Voldoet een woning of MKB bedrijf (tot risicoklasse 2 ) vervolgens volledig aan de gestelde eisen? Dan is afgifte van een certificaat mogelijk.

Voor die situatie waarbij dit, om wat voor reden, niet mogelijk is (technisch, te duur in verhouding tot, of de wens van de opdrachtgever), kan er een verklaring worden afgegeven, mits er een beperkt aantal onderdelen van de totaal benodigde maatregelen niet te realiseren zijn.

Tot slot bestaat er nog een dérde mogelijkheid, namelijk een opleveringsbewijs. Dit kan worden verstrekt indien er slechts 1 of enkele gevelelementen volledig worden beveiligd, of kán worden

beveiligd.

Overigens behoort de aanwezigheid van werkende rookmelders op élke verdieping ook tot de maatregelen.

Steekproefsgewijs controleert het Kennis Centrum Beveiliging de uitgevoerde werkzaamheden van Donders Security, het gaat tenslotte om úw veiligheid.

Samenwerken aan Veilig Wonen & Werken, volgens de Nationale Richtlijn Beveiliging

Vraag?, Offerte?, Opmerking?, Probleem?

Binnen een werkdag heeft u antwoord.

Neem contact op!